Yükleniyor...

Site Kullanım Şartları

Site Kullanım Şartları


1. https://isbul.weldwolf.com (bundan sonra “WELD WOLF İŞ BUL” olarak anılacaktır.) sitemizde Kurumsal üyelik oluşturan kullanıcılar işbu sözleşme içinde "Firma" (ya da “İşveren”) olarak adlandırılır. WELD WOLF İŞ BUL kullanım koşulları; site ile ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermekte olup, Gizlilik Prensipleri ile bir bütün teşkil eder. Sitemize kurumsal üyelik ve ilan vermek ücretsiz olup, WELD WOLF İŞ BUL dilediği zaman sebep göstermeksizin sistem değişikliği yapmak, kurumsal üyelik için dilediği yöntemle tek taraflı olarak ücret belirlemek ve talep etmek, sağlanan ürün ve/veya hizmetler için paket, fiyat ve kampanya koşullarını belirlemek ve değiştirmek hakkını saklı tutar.


2.Weld Wolf Müh. Eğitim ve Dan. San. Tic. A.Ş., Özel İstihdam Bürosu Olarak 05.12.2022 - 04.12.2025 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 02.12.2022 tarih ve 12884800 sayılı karar uyarınca 1434 nolu belge ile faaliyet göstermektedir. Bu yetkiye de istinaden; WELD WOLF İŞ BUL, tüm bireysel ve kurumsal üyelerinin üye bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda koruyan interaktif bir platform olmayı hedeflemektedir. WELD WOLF İŞ BUL, Üye'nin siteyi aşağıdaki Kullanım Koşullarına, Gizlilik Prensipleri'ne veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda WELD WOLF İŞ BUL, uygun göreceği her türlü tedbirleri alma hakkına da sahiptir. WELD WOLF İŞ BUL, vermiş olduğunuz bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenmektedir. WELD WOLF İŞ BUL işveren değildir, sadece aday ile işveren arasında aracılık yapmaktadır. WELD WOLF İŞ BUL’un aracılık faaliyeti neticesinde adayın Firma tarafından yurtdışında çalıştırılması durumunda Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği madde 4/5 kapsamında, işçilerin yurt dışı hizmet akitlerinin Türkiye İş Kurumu’na onaylatılması zorunlu olup, bu husustaki sorumluluk iş ilişkisinin taraflarına aittir, WELD WOLF İŞ BUL’a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Yine; İşçinin kayıt dışı çalışması, sendikaya üye olması veya olmaması ya da asgari ücretin altında ücret ödenmesi şartlarını taşıyan anlaşmalar da Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği madde 4/6-b kapsamında geçersiz olup, Üyeler’in bu gibi mevzuata aykırı eylemlere tevessül etmeleri halinde de WELD WOLF İŞ BUL’a herhangi bir sorumluluk yüklenemez, böyle bir talebe maruz kalan Kurumsal ya da Bireysel Üye’nin ivedilikle WELD WOLF İŞ BUL’a yazılı bilgi vermesi gerekmektedir. 


3. Üye, işleme devam etmeden önce işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Prensiplerini dikkatle okumalıdır. Belirtilen şartların herhangi biri tarafınıza uygun değilse WELD WOLF İŞ BUL’u kullanmamanızı tavsiye ederiz. Kullanmaya devam etmeniz, bu koşul ve prensipleri peşinen kabul ettiğiniz ve aykırı hareket etmemeyi kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.


4. WELD WOLF İŞ BUL bireysel üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilerimizin kişisel bilgileri, eğitim bilgileri, iletişim bilgileri, yetenekleri, çalışma bilgileri, doğum tarihi, cinsiyeti, fotoğrafı başta olmak üzere özgeçmişinde belirttiği bilgiler eleman arayan firmaların ve kurumsal üyelik formunu dolduran Firmaların kullanımına sunmak, site üzerinde sunulan hizmetlerin yelpazesini genişletmek, ihtiyaç ve beklentileri belirleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır. WELD WOLF İŞ BUL üyelik işlemi sırasında alınan e-posta adresleri; yapılan yenilikleri, haber bültenlerini, kampanyaları duyurabilmek ve üyelerimiz ile iletişimi devam ettirebilmek açısından önem taşımaktadır. Üyelerimiz, WELD WOLF İŞ BUL'un sunduğu bu bilgilendirmelerden yararlanmak istemedikleri takdirde ilgili seçeneği belirleyerek iptal edebilmektedir. WELD WOLF İŞ BUL üyeleri kişisel ya da firma bilgilerindeki değişiklikleri ayrıca üyelik bilgilerini güncelleyerek bildirebilmektedir. Üye, doğru ve gerçek/aktif olarak kullanılan bir e-posta adresi beyan etmekte olup, iletişim bilgilerinin herhangi birisinde değişiklik meydana geldiğinde Üye söz konusu değişikliği derhal WELD WOLF İŞ BUL’a bildirip güncellemelidir.


5. WELD WOLF İŞ BUL, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşulları’nda sayılan hususlara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği Üyelik bilgilerini ya da ilanları herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın yayınlamayı reddetme ya da dilediği zaman yayından kaldırma hakkını haiz olup, bu gibi sebeplerle kendisinden herhangi bir talepte bulunulamaz. Diğer bir ifade ile; WELD WOLF İŞ BUL; mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sitenin her nevi kullanım şartları ve esaslarını, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, durdurma, içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. WELD WOLF İŞ BUL’u ziyaret ettiğinizde bu koşulları incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

6.PROFİL OLUŞTURMA :  WELD WOLF İŞ BUL, kurumsal üyelerine internet üzerinde profil hazırlama, iş arayanlardan beklediği yetenekleri ve nitelikleri belirtme ve kendisine iş başvurusu yapılması gibi olanakları sağlamaktadır. Kurumsal üyelerin kendi hazırladıkları profilleri, bu olanak kapsamında iş arayanlar (bireysel üyeler) tarafından görüntülenebilmektedir. Hazırlanan işveren profilleri üyenin kendi seçimine göre üyeliğini askıya aldığı durumlarda da, tamamen silinmesi ya da imha edilmesi gibi bir talep kendisine ulaşana kadar WELD WOLF İŞ BUL’da saklanmaktadır. Üye, Üyelik Formu’nda vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru, geçerli ve güncel olduğunu, bunların gerçeğe aykırı, eksik veya aldatıcı/yanıltıcı olması nedeniyle WELD WOLF İŞ BUL’un ve/veya 3.şahısların herhangi bir zarara uğraması halinde tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. WELD WOLF İŞ BUL gerekli gördüğünde herhangi bir bilginin doğruluğunun teyit edilmesini talep etmek hakkını haizdir. 


Profil bilgilerinin gerçeğe aykırı, eksik veya aldatıcı/yanıltıcı olması; ayrımcılığa yol açması, 3. kişileri suça yönlendirmesi, ya da herhangi bir etnik grup, köken, dil, siyasi görüş, din gibi konularda propaganda içermesi, eski işverenleri dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici ya da kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek ya da haksız rekabete yol açabilecek nitelikte beyanlar içermesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikte veyahut marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte ibareler içermesi yasaktır. Bu durum nedeniyle WELD WOLF İŞ BUL’un ve/veya 3.şahısların herhangi bir zarara uğraması halinde tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini Üye, kabul ve taahhüt eder. Üye, herhangi bir sebeple birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa çıkaramaz ve başkalarına (kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına) kullandıramaz. 


Profilleri "Aktif" durumda olan işveren üyeler, iş arayan bireysel üyelerin WELD WOLF İŞ BUL üzerinde yaptıkları profil görüntülemelerinde/işveren aramalarında görüntülenebilmektedir. Aday Profilinin "Aktif" durumda olmasıyla, iş arayan aday üyenin profili firmalar tarafından da erişebilir hale gelir ve aday havuzundaki/profiller alanında toplu sorgulama ve işverene aktarımlarda da yer alır. Firmalar profillerini "Pasif" hale getirdiklerinde yani hesabın askıya alınması durumda olması, İşveren üyenin sadece kendisine iş başvurusu yapan aday üyeler tarafından görüntülenebilmesini sağlar. Üyelerin profillerinde iletişim bilgilerini paylaşmaları, 3. kişilerin de bu bilgileri görebilmesi anlamına gelmekte olup, söz konusu durumda WELD WOLF İŞ BUL’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyelerin profil bilgileri, üyelerin rızaları devam ettiği müddetçe ve mevzuatın izin verdiği ölçüde WELD WOLF İŞ BUL tarafından yayımlanabilecektir. Bu bilgilendirme, adayların üyeliğinin aktif durumda bulunduğu tüm durumlar için geçerli olup, her defasında bu duruma ilişkin bilgilendirme yapılmayacaktır.


Firma; kurumsal üyelik bilgilerini, şifreyi, adayların verdiği şahsi ve özel bilgileri üçüncü kişilere açıklamamayı, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almayı ve bu bilgileri üçüncü kişi ve kuruluşlara vermemeyi kabul ve taahhüt eder. Firma ayrıca kurumsal üyelik şifresini kullanan yetkili kişinin değişmesi durumunda bunu derhal WELD WOLF İŞ BUL’a bildirecektir. Üye’nin işbu yükümlülüklere aykırı davranması halinde WELD WOLF İŞ BUL sözleşmeyi derhal feshederek bu nedenle uğramış olduğu her türlü zararın tazminini talep edebilir.

7. Firma, WELD WOLF İŞ BUL’dan olan hak alacak ve yükümlülüklerini (Şirket birleşme ve devralma halleri hariç olmak üzere) WELD WOLF İŞ BUL’un yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere tamamen veya kısmen devir ve temlik edemez.


8. Firma, WELD WOLF İŞ BUL sayfalarında yayınladığı ilanlarına gelen başvurularını WELD WOLF İŞ BUL haricindeki bir faks numarası, e-posta, adres veya web adresine yönlendiremeyeceğini; ayrıca, WELD WOLF İŞ BUL’un izni olmaksızın WELD WOLF İŞ BUL araçları ile reklam, duyuru ve diğer pazarlama faaliyetlerini yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Üyenin, üyeliğini tamamlaması ile birlikte, bilgilerinin Sitemizden ulaşılabilecek Aydınlatma Metni’nde açıklanan hukuki sebep ve amaçlar çerçevesinde WELD WOLF İŞ BUL tarafından belirlenecek/uygun bulunacak şekilde kullanımına muvafakat edildiği anlamına gelecektir. Siteye kaydedilen bilgilerin diğer Üyeler ve/veya 3. kişiler eliyle kullanılmış olması ve/veya 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (“FSEK”) düzenlenen manevi hakların ihlal edilmesi ve/veya her ne şekilde olursa olsun herhangi bir zarara uğramanız halinde WELD WOLF İŞ BUL’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu Sitede yer alan bütün ilanlar, yazılar, videolar, görseller, grafikler, istatistiki bilgiler ve resimler ('Materyaller'), Sitenin isim hakkı ve logosu vb. WELD WOLF İŞ BUL tarafından vücuda getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları münhasıran WELD WOLF İŞ BUL’a aittir. Site münhasıran WELD WOLF İŞ BUL’un kullanımında olup Sitede yer alan herhangi bir unsurun WELD WOLF İŞ BUL’un yazılı muvafakati olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlanması veya yeniden yayınlanması, başka bir internet sitesinden WELD WOLF İŞ BUL’un sitesine link verilmesi, yönlendirme yapılması yasaktır.

Üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve WELD WOLF İŞ BUL’un siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk Üye'ye aittir.


9. İşveren Firmalar, iş ilanlarına başvuruda bulunan iş arayanlar ile "Başvurularım" bölümünde yer alan aday profilin iletişim bilgileri aracılığıyla ya da "Mesajlar" bölümü aracılığıyla iletişim kurmaktadır. Bu mesajlar, başvurunuz iletildi bilgisi içeren "iletim mektubu" ve “okunmamış/okunmuş mesaj" olarak ikonlar ile belirtilmektedir. Üyelik talep eden Firma, WELD WOLF İŞ BUL internet sitesi üzerinden ulaşabilecekleri, İşveren Üyelik Formunu doldurarak iletişim ve kurumsal bilgilerini paylaşırlar. Bu bilgiler ilanlarda başvuru bilgisi olarak kullanılmaktadır. Şirketler iş ilanı yayınlama, profil adaylarını arama yapma ve diğer özellikleri aksi WELD WOLF İŞ BUL tarafından kararlaştırılıncaya kadar ücretsiz kullanabilmektedir. Firmalar üyelik oluşturduklarında hizmeti/ürünü sadece kendisi adına kullanabilirler, hizmeti başka kurum, kuruluş veya 3. şahıslara kullandıramaz, devredemez, onlar adına kullanamazlar. Firmalar, aldığı hizmet üzerinden yayınladıkları ilanları sadece kendileri için yayınlayabilirler. İşveren Üye tarafından yayınlanan iş ilanları, iş arama motorları veya genel içerik arama motorları tarafından ulaşılabilir/indekslenebilir. İşveren Üye sadece eleman arama amacı ile sistemi kullanabilir. Eleman arama dışında kullanıldığı tespit edildiğinde, şirketlerin üyelikleri iptal edilir. İşveren Üye bilgisayar programları veya benzeri yöntemler ile ilan, özgeçmiş, başvuru, firma bilgisi veya herhangi bir sayfayı/içeriği toplu halde veya tek tek kaydedemez. Bilgisayar programları veya benzeri yöntemler ile toplu halde veya tek tek kaydedildiği tespit edildiğinde kötüye kullanım olarak değerlendirilir ve şirketlerin üyelikleri iptal edilir. Oluşan/oluşabilecek tüm zararlar üye şirket tarafından karşılanır. İşveren Firmaların, başvuruda bulunan adaylara bilgi vermeleri, yalnızca kendi inisiyatiflerindedir.10.İŞVEREN ÜYE TARAFINDAN İLAN VERİLMESİNİN GENEL ESASLARI : WELD WOLF İŞ BUL üzerinde ilan verebilmek, aday profilleri görüntüleyebilmek ve sistemi kullanabilmek için, WELD WOLF İŞ BUL firma üyesi olmak gerekmektedir. Eklenen ilanlar, uygunluğu sistem tarafından kontrol edildikten sonra yayına alınmaktadır. Firmalar/işverenler sadece kendi bünyesinde çalıştırmak üzere arayacağı personel/eleman için ilan yayınlayabilirler. İlan tarihini güncel tutmak için sürekli aynı ilanın eklenmesine izin verilmemektedir. Eklenen ilanlar firma girişi yapılarak istenildiği zaman yayından kaldırılabilir. İlanlarda pozisyon adı ve işin tanımı detaylı olarak yazılmalıdır. Yayınlanan ilanlarda sadece 1 adet pozisyon adı yazılabilir. Sitemize eklenen hiç bir ilandan sitemiz sorumlu değildir. Eklenen tüm ilanların sorumluluğu ekleyen kişiye aittir. Herhangi bir şekilde ayrımcılığa sebep olacak ilanlar yayınlanmaz. Sitemize eklenen ilanlar sistem tarafından kontrol edildikten sonra yayınlanır. Eklenen ilanların yayınlanma garantisi verilmemektedir. İlanlar uygun görülmediği takdirde yayınlanmayabilir. Yayınlanan ilanlar WELD WOLF İŞ tarafından istenildiği zaman herhangi bir zamanda sebep gösterilmeksizin ve ilan ekleyene bilgi verilmeksizin yayından kaldırılabilir.

WELD WOLF İŞ BUL gerekli gördüğü durumlarda firma bilgilerinde ve/veya ilan bilgilerinde haber vermeksizin değişiklik yapabilir, firma üyeliğini ve/veya ilanlarını iptal edebilir. Aynı firma için birden fazla üyelik oluşturulmaya çalışılmamalıdır. Bu durum mevcut tüm üyeliklerinizin iptaline neden olabilir. Daha önceden oluşturulmuş üyelik var ise bizimle iletişime geçilmelidir. WELD WOLF İŞ BUL firma veya adaylar tarafından gelen şikayetleri dilediği şekilde ve zamanda değerlendirebilir ve sonuçlandırabilir. Aday veya firmanın üyeliğini iptal edebilir. İlgili taraflara bilgi verme zorunluluğu bulunmaz. İş arayan aday ilana sistem üzerinden başvuru yapabilir, işveren şirket üyesi sistemden adayın başvurduğunu görüntüleyerek dilerse kendisi aday ile iletişime geçebilir. İşverene üyelerce sadece eleman işe alım ilanları yayınlanabilir; tahdidi olmamak kaydıyla ortaklık, girişimcilik, bayilik, özel ders, reklam amaçlı ilanlar, kendi işinizin patronu olun, vb. ilanlar kabul edilmez. WELD WOLF İŞ BUL (isbul.weldwolf.com) herkese açık bir sitedir. İlan yayınlayan firmanın adı ve iletişim bilgileri ilanlarda yayınlanır. WELD WOLF İŞ BUL; reklam, banner veya sponsorluk veren şirketlerin internet sitelerine ilişim (link) sağlayabilmektedir. WELD WOLF İŞ BUL, erişim verdiği sitelerin bilgi kullanımı, etik ilkeleri ve gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Üyeler bilgileri, sadece Kullanım Şartları'nda belirlenen amaçlarla kullanabilir. Sitede mevcut bulunan her nevi (yayınlanan yazı, grafik ve istatistikler vb. her türlü materyaller)  bilgiler, WELD WOLF İŞ BUL’dan önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, başka mecralarda yayınlanamaz veya diğer internet sitelerine erişim verilemez. Sitedeki tüm bilgiler WELD WOLF İŞ BUL’un mülkiyetindedir.


11. Aşağıdaki durumlarda, WELD WOLF İŞ BUL, Üye'nin Siteyi kullanımını engelleyebilir, bu sebeplerle doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler veya yetkili merciler tarafından WELD WOLF İŞ BUL’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve talepler için WELD WOLF İŞ BUL’un Üye'ye rücu hakkı saklıdır.


Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları ya da gerçeğe aykırı veri, fotoğraf ve videoları içeren özgeçmişlerin ya da verilerin siteye kaydedilmesi,

Başka özgeçmiş bilgilerine ulaşma ve kullanma çabaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması,

Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel veya genel duyuruların, reklam ve pazarlama amaçlı bilgilerin kaydedilmesi,

Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi,

Kurumlar tarafından ilan yayınlama ve özgeçmiş arama fonksiyonlarının sitenin amacı dışında kullanılması,

Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması,

Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması.

Üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen WELD WOLF İŞ BUL’a bildirmeyi, WELD WOLF İŞ BUL’un Üyelerin şifrelerinin, Üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.


12. WELD WOLF İŞ BUL üye ve ziyaretçilerinin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

13. Üyeler, üyelikten ayrılmaları durumunda WELD WOLF İŞ BUL’dan herhangi bir hak talep edemezler. WELD WOLF İŞ BUL; üyenin üyeliği sona erdirmesi ve talep etmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Üye’ye ait verileri, Üye’nin talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder.


14.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GENEL ESASLARI: Kurumsal Üyelerin de Bireysel Üyelerin de WELD WOLF İŞ BUL aracılığı ile erişim sağladığı her türlü bilginin ve kişisel verinin maksimum düzeyde korunmasını ve 3. kişilerle paylaşılmamasını sağlamak yükümlülüğü vardır. Bireysel Üyeler ve de Kurumsal üye ve adına hareket eden gerçek kişiler, bu konuda doğabilecek her türlü zararlardan sorumludur. İŞVEREN ÜYE, WELD WOLF İŞ BUL’dan  temin ettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile düzenlenen ilke, kural ve şartlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Aksi halde ilgili kişinin KVKK çerçevesinde açacağı davalardan veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilecek idari para cezalarından WELD WOLF İŞ BUL sorumlu değildir. KVKK kapsamında yürürlüğe girmiş veya girecek olan, WELD WOLF İŞ BUL’un hazırladığı tüm ek protokol, ek sözleşmeleri kabul edeceğini beyan ve taahhüt eder.


İŞVEREN ÜYE, WELD WOLF İŞ BUL’dan edinmiş olduğu kişisel verileri işe alım sürecine ilişkin işlemler ve taraflarca belirlenen vasıtalarla sınırlı olmak üzere işleyebilir. Kişisel verileri işlerken kendisinin de bir Veri Sorumlusu olduğunun bilincinde olup KVKK’dan doğan yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirir. İŞVEREN ÜYE’nin Veri Sorumlusu sıfatıyla yaptığı işlemlerden WELD WOLF İŞ BUL sorumlu değildir.


İŞVEREN ÜYE, WELD WOLF İŞ BUL’dan edinmiş olduğu tüm kişisel verileri, üyeliği kendi isteği ile sonlandıktan veya üyeliği WELD WOLF İŞ BUL tarafından sonlandırıldıktan  sonra, tüm dijital veya fiziksel ortamlardan derhal yok etmek zorundadır. İŞVEREN ÜYE'nin, Veri Sorumlusu sıfatıyla yaptığı bu yok etme işlemlerini kayıt altına alması ve gerektiğinde WELD WOLF İŞ BUL’a sunabilmesi gerekmektedir.


İŞVEREN ÜYE, WELD WOLF İŞ BUL’dan edinmiş olduğu kişisel verileri sadece işe alım sürecine ilişkin işlemler ile sınırlı olarak işleyecek olup, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birisinin varlığı hariç olmak üzere hiçbir suretle işlediği verileri üçüncü kişilerle paylaşamaz ve yurtdışına aktaramaz.


İŞVEREN ÜYE, WELD WOLF İŞ BUL’dan edinmiş olduğu kişisel verileri işe alım sürecine ilişkin işlemlerini tamamladıktan sonra farklı sebeplerle işleyemez, aktaramaz ve kullanamaz. İŞVEREN ÜYE, WELD WOLF İŞ BUL’un veri tabanına kayıtlı ve Veri Sahibi olan kişiyi işe aldıktan sonra doğrudan Veri Sahibi olan kişi ile muhatap olarak gerekli gördüğü kişisel verileri kendisinden talep eder. WELD WOLF İŞ BUL’un İŞVEREN ÜYE’ye aktardığı kişisel verilere ilişkin olarak sadece işe alım sürecindeki sorumluluğundan söz edilebilecek olup, işbu süreç ortadan kalktıktan sonra Veri Sahibi’nin kişisel verilerinin İŞVEREN ÜYE tarafından işlenmesi sebebiyle doğabilecek zararlardan WELD WOLF İŞ BUL sorumlu değildir.


WELD WOLF İŞ BUL, İŞVEREN ÜYE adına yapacağı kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


WELD WOLF İŞ BUL, iş aramak için WELD WOLF İŞ BUL sistemine özgeçmiş bırakmış olanların kişisel verilerinin işlenmesi için gerekli izinleri aldığını, kendisine aktarılan kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza edeceğini ve saklayacağını ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasını takiben kanunlarda açıkça öngörülen, WELD WOLF İŞ BUL’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olan ve yasal zorunluluk arz eden durumlar hariç olmak üzere resen veya İŞVEREN ÜYE’nin veya özgeçmiş bırakanların talebi üzerine sileceğini, yok edeceğini veya anonimleştireceğini kabul ve beyan eder. WELD WOLF İŞ BUL, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İŞVEREN ÜYE’nin veya veri sahibinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer. WELD WOLF İŞ BUL gerçek kişilerden veyahut Kişisel Veri Koruma Kurulu tarafına ulaşan hukuka uygun talepler doğrultusunda gerçekleştirdiği silme, yok etme veyahut anonimleştirme işlemlerini ilgili kişisel verileri aktardığı İŞVEREN ÜYE’ye de bildirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. KVKK çerçevesinde WELD WOLF İŞ BUL’a yapılacak bildirim yöntemleri ve diğer esaslar Sitemizden ulaşılabilecek Aydınlatma Metni’nde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.


WELD WOLF İŞ BUL ve İŞVEREN ÜYE birbirleriyle paylaşmış oldukları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek, kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla yürürlükteki mevzuat uyarınca gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt ederler.


Üyelerin, sağladıkları verilerin WELD WOLF İŞ BUL’a bağlı veya WELD WOLF İŞ BUL ile grup şirketi olan firmalara aktarılmasına ve internet sitesinin sunucusu olan firmanın yurtdışında olması Amazon Web Service [AWS’ in Frankfurt (eu-central-1) region] sebebiyle de yurtdışına aktarılmasına açık onay verdiği kabul edilir.


16.İşbu koşullar ve prensipler, elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girer, olası revize değişiklikler ise WELD WOLF İŞ BUL internet sitesinde yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Bu koşullardan ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde WELD WOLF İŞ BUL kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.


GİZLİLİK PRENSİPLERİ


1.WELD WOLF İŞ BUL (isbul.weldwolf.com) herkese açık bir sitedir. Üyelerin ad soyadı / unvanları ve iletişim bilgileri ilanlarda yayınlanır.


2. Bireysel ve kurumsal üyelerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak WELD WOLF İŞ BUL üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır.

3. Üye'nin Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandıramazsınız.

4. Üye adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan WELD WOLF İŞ BUL sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Üye'ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda WELD WOLF İŞ BUL bilgilendirilmelidir.

5. WELD WOLF İŞ BUL üyesi olarak belirlenen kullanım koşulları ve gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan bireysel ve kurumsal üyelerden WELD WOLF İŞ BUL kullanım koşulları ve gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşma halinde WELD WOLF İŞ BUL sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde "Müşteri İlişkileri" birimimiz ile irtibata geçilmesi ayrıca önerilmektedir.

6. WELD WOLF İŞ BUL, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme üçüncü kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3. kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir Üye’ye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu WELD WOLF İŞ BUL kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

7. Veri Sorumlusu WELD WOLF İŞ BUL tarafından, işbu Sözleşme vasıtasıyla toplanan Üyeler’in kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan bilgileri (“Kişisel Veri”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” nedenleriyle Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği madde 3/1(j) kapsamında iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık etmek amacıyla işlenecek ve bu amacın gerektirdiği süre ve ölçüyle sınırlı olarak saklanabilecek ve veri işleme amaçları ile sınırlı olarak WELD WOLF İŞ BUL tarafından kurumsal üyelerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine ve de site sunucusunun yurtdışında olması sebebiyle Aydınlatma Metni’nde açıklandığı şekilde yurtdışına aktarılabilecektir.

8. Üye’nin işbu Sözleşme kapsamında işlenen kişisel verilerine ilişkin hakları KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenmiştir. Üye, işlenen kişisel verilerine ilişkin ve söz konusu haklarını kullanmak için ayrıntılı bilgiye internet sitemizde yer alan Aydınlatma Metni üzerinden ulaşabilir.

9. WELD WOLF İŞ BUL üyeleri, özgeçmişlerini oluştururken dilerlerse referans kişilerine ait bilgiler paylaşabilmektedir. Üyeler söz konusu veri paylaşımı konusunda Referans kişilerine karşı veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur ve KVKK uyarınca “veri sorumlusu” sıfatı sebebiyle Üyelerinin, referans kişilerine ait bu bilgileri WELD WOLF İŞ BUL paylaşmadan önce, ilgili kişileri KVKK’ya uygun bir şekilde bilgilendirme ve açık rızalarını alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

10. KVKK kapsamında, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Söz konusu kişisel veriler ancak açık rıza ile işlenebilmektedir. Sitemize üyelik aşamasında veya herhangi bir süreçte WELD WOLF İŞ BUL üye ya da üye adaylarından (Bireysel ya da Kurumsal Üyelerden) özel nitelikli kişisel veri talep etmemekte ve işlememektedir. Üyelerin kendi isteğiyle yaptığı veri girişleri ya da video yüklemelerinde özel nitelikli kişisel verilerinin yer alması halinde ise Üye, söz konusu verilerin yukarıda açıklanan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına rıza göstermiş ve muvafakat etmiş sayılacağını beyan ve kabul etmektedir. Böyle bir durumda Üye dilediği zaman, söz konusu olası özel nitelikli kişisel verilere ilişkin alanları güncelleyebilecek, veri paylaşımını durdurabilecektir.

11. BİLGİSAYARINIZA OTOMATİK OLARAK YERLEŞTİRİLEN BİLGİLER

WELD WOLF İŞ BUL’u kullanmanız esnasında bilgisayarınıza 'Çerez (Cookie)' adı verilen dosyalar yerleştirilebilir. Bu dosyalar zararlı değildir; sadece siteye verdiğiniz bilgileri kullanarak isteklerinize daha uygun bir site oluşturulmasına imkan sağlamak için kullanılmaktadır. WELD WOLF İŞ BUL’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) Üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Siteye gelen ziyaretçinin ip adresi kayıt altına alınmaktadır.


WELD WOLF İŞ BUL’un Üyelerine karşı iş ve/veya eleman bulmak vb yükümlülüğü ve taahhüdü bulunmamaktadır. Firmalar ve Bireysel üyeler arasındaki her türlü iletişim ve aktiviteden bu taraflar kendileri sorumludur. WELD WOLF İŞ BUL’da yer alan herhangi bir yazılım ya da dış müdahale sebebi ile ziyaretçi ve Üyelerin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı WELD WOLF İŞ BUL’a bu konuda bir sorumluluk yüklenemez. WELD WOLF İŞ BUL; kullanım koşulları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.


12.WELD WOLF İŞ BUL, Üye'nin işbu Kullanım Koşulları ile Gizlilik Prensipleri’nde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde WELD WOLF İŞ BUL, Üye'nin sistemi işbu Kullanım Koşulları, Gizlilik Prensipleri veya mevzuata aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Üye'yi yetkili makamlara bildirmek ve üyeliği sonlandırmak hakkına sahiptir. WELD WOLF İŞ BUL, kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda WELD WOLF İŞ BUL tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini Üye'den talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.


13. Üye, WELD WOLF İŞ BUL’a Üye olarak İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Prensiplerinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder. İşbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Prensipleri, elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girer, olası revize değişiklikler ise WELD WOLF İŞ BUL internet sitesinde yayınlandığı anda yürürlüğe girer, taraflar arasındaki ilişki herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da yasal ve sözleşmesel yükümlülükler süresiz olarak bağlayıcılık teşkil eder. Bu koşullardan ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde WELD WOLF İŞ BUL kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Karşıyaka (İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.